Fingerboard:: LenwooD
LenwooD

LenwooD'y to deski produkowane przez lena (Bartka Pa?yg?) u siebie w domu.Dzi? zrecenzjuj? wam deck Bartka z formy 2011.

1.Kontakt

Kontakt z lenem by? bardzo dobry.Odpisywa?, na moje ka?de pytanie, wr?cz
w natychmiastowym tempie, tutaj na forum.Len jest bardzo mi?? osob?, i wida?, ?e na powa?nie traktuj? klientów.

2.Wysy?ka
Mój deck by? robiony na zamówienie, co wi??? si? z d?u?szym oczekiwaniem na blacik.Zamówi?em go pi?tek wieczorem, w sobot? wp?aci?em pieni?dze, a w poniedzia?ek len zacz?? robi? blat.Len blat robi? dok?adnie tydzie?, i w nast?pny poniedzia?ek wys?a? go do mnie poleconym priorytetem.Blacik by? u mnie w czwartek.Szczerze mówi?c poczta Polska si? nie popisa?a...
Deska standardowo zapakowana by?a w kopert? b?belkow?, wszystko czytelnie za adresowane.Desk? dosta?em w bardzo fajnym pude?eczku, wraz z kilkoma nakielkami Lenwood'a3.Pierwsze wra?enie

Pierwsze wra?enie by?o wprost ?wietne.Co mi si? najbardziej w oczy rzuca?o (pozytywnie), to pi?kne, ?ywe nasycenie warstw decku.


(fota po miesi?cu, ze ?ci?gni?tym tape)4.Profil

Profil decku by? wg. mnie bardzo dobry.Podgi?cia ?rednie, bardzo szybko
si? do niego przyzwyczai?em.Jedynym minusem jest (ale nie musi) kszta?t nosków.Osobi?cie za takimi nie przepadam.Oto porównanie profilu :Od góry : LenwooD, Holywood mold 5, Hero Factory, Butterfly 20125.Concave

Concave deski jest ?redni, i prawie w ogóle mi si? nie podoba, mo?e przez to, ?e jest bardzo "kanciasty"6.Lakier

Lakier w decku jest wprost ?wietny.Nie jest matowy, wr?cz ?wieci si?
"jak psu jaja".Jest on bardzo trwa?y, i równo na?o?ony.Nie ma ?adnych zacieków, grudek i innych tego typu niedoci?gni??.
Lakier bardzo przypomina mi Butterfly'a.7.Dziurki

Dziurki s? bardzo równe, nie ma strz?pek itp. Nie zabrak?o wg??bienia na kingpin, oraz na ?ebki monta?ówek, ale przy blatach, na tak wysokim poziomie to standard

8.Pop

Deck jest bardzo sztywny, przez co ma bardzo dobrego popa.Wysokie wybicie decku nie jest ?adnym problemem.

9.Podsumowanie

Deski lena, s? bardzo estetycznie wykonane.Maj? pi?kny lakier, równe dziurki, dobrego pop'a, itd.Za te 30 z? z wliczon? przesy?k? mo?ecie mie? ?wietny blat, na bardzo wysokim poziomie, dlatego szczerz? mog? je wam poleci?.
Dodał: Gerard123


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?