Fingerboard:: Jak? deske wybra? na pocz?tek?
Jak? deske wybra? na pocz?tek?

Cz?sto bywa tak, ?e po zobaczeniu fingerboarda na stronie internetowej lub u znajomego chce si? sobie takiego kupi?. Jednak czy warto wyda? 50z? na sprz?t, który mo?e si? nied?ugo znudzi?? Oczywi?cie, ?e nie. Je?eli kupujemy swoj? pierwsz? desk? nale?y sprawdzi? ile pieni?dzy mo?emy na ni? przeznaczy?. Je?li ta kwota to mniej lub 15z? to najlepszym zakupem b?dzie deska z jakiego? sklepu z zabawkami. Najta?szego fingerboarda w takim sklepie mo?na dosta? za kilka z?oty, wi?c 15z? powinno wystarczy?. Je?li mamy przygotowane wi?cej pieni?dzy najlepszym zakupem b?dzie Techdeck. Deski te kosztuj? 27z?. W opakowaniu mo?na znale?? naklejki, klucz, zapasowe kó?ka, nakr?tki i gumki. Je?eli mamy zdecydowanie wi?cej pieni?dzy nasz wybór jest ju? wi?kszy. Trucki jak na razie dost?pne s? tylko firmy TechDeck(s? te? od desek ze sklepów z zabawkami, ale nie s? dobre). Jako, ?e nie mo?na ich kupi? oddzielnie nale?y ich poszuka? na allegro lub w gie?dzie naszego forum. Gdy mamy ju? trucki z kó?kami czas wybra? deck. Ceny decków drewnianych s? mniej wi?cej od 20 do 30z?, co nie znaczy, ?e nie ma dro?szych(np. Berlinwood 79z?). Czas wybra? tape np. gritape czyli papier ?cierny lub Rip Tape(g?bka zamiast papieru ?ciernego). Taka deska mo?na nas ju? kosztowa? oko?o 55z?. Mo?na te? kupi? dro?sze deski w cenach 200- 300z? wtedy wybieramy co tylko chcemy i co si? nam podoba. Je?eli na desk? mo?na wyda? wi?ksz? kwot? to i tak radz? przed zakupem si? dobrze zastanowi? czy nie b?dzie to tylko chwilowa zajawka, bo mo?emy straci? niepotrzebnie pieni?dze.
Dodał: FilipNowak


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturu?ukasz979712 (2012-12-01 21:50:21)
Mam pytanie czy pocz?tkuj?cy mo?e kupi? profesjonaln? desk? np:LenwooD'a,berlinwooda,mitta,yelowooda.itp
Brak avaturuMatFingerboards (2012-10-13 17:19:48)
jak dla kogo? tech deck jest jusz za s?aby to polecam tan?,dobr? i wytrzyma?? drewnian? desk? sbego.W zestawie dali: trucki,kó?ka,wlepe,?rubki,deck,kluczyki i griptape a deska kosztuje 25z? na allegro.Sam j? mam i jest soo good polecam
Brak avaturuelomarcelo2001 (2012-05-12 11:39:13)
mleko
Brak avaturuelomarcelo2001 (2012-05-12 10:42:47)
dzieki koles dominik6111 na tej stronie caper shop sa bardzo tanie deski 12zl trucki nawet dobre blat drewniany 22zl i kola dobre po 8 zl a kauczuk po 22zl
Brak avaturuelomarcelo2001 (2012-05-12 10:20:01)
teraz mo?esz kupic z mitta bo jest promocja po 67zl na stronie mitt
Brak avaturuelomarcelo2001 (2012-05-12 10:20:00)
teraz mo?esz kupic z mitta bo jest promocja po 67zl na stronie mitt

1 2 3