Fingerboard:: 36 flip
36 flip

360 flip, trzy sze??, tree flip ka?da z tych nazw mówi nam o jednym tricku. Jesto bardzo stajlowy trick, który na pocz?tku nie jest ?atwy, polega on na po??czeniu kicka i pop shovita 360.

U?o?enie palców
Wskazuj?cy tak jak do kickflipa, a ?rodkowy, bardziej po jednej stronie taila, tak aby mo?na by?o nabra? rotacji. :]

Wykonanie
?rodkowym energicznie ci?gniemy za tail, aby deska za cze?a obraca? si? tak jak w popie, a wskazuj?cym jak do kicka.

L?dujemy i cieszymy si?, ?e wukonali?my tree flipa. Pami?tajmy: trening czyni mistrza!
Dodał: *RYSO*


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


skate Plskate Pl (2009-08-21 10:51:34)
trening czyni mistrz xD

1 2 ... 14 15 dalej