Fingerboard:: Jak wykona? palet??
Jak wykona? palet??

Dzi? poka?? Wam jak wykona? palet?. B?dziemy do tego potrzebowali: - 9 patyczków po lodach - klej do drewna albo zwyk?a kropelka, o?miorniczka - no?yk A wi?c zaczynamy ! Z patyczków od lodów odcinamy t? cz??? gdzie zaczyna si? zaokr?glenie ( z dwóch stron ). Kiedy mamy wyci?te tak 18 kawa?ków wyrzucamy je, poniewa? ju? si? nam nie przydadz?. Teraz bierzemy 3 patyczki i uk?adamy je z odst?pami. Teraz bierzemy kolejne 3 patyczki i uk?adamy je na te pierwsze na przemian by zrobi?y one tak? "siatk?". Kleimy to na kraw?dziach by si? trzyma?o. Teraz bierzemy nast?pne 3 patyczki i znowu uk?adamy je w tak? siatk? z pozosta?ymi. Przyklejamy. Tak oto mamy gotow? palet? do fingerboarda. Mo?emy u?y? wi?kszej ilo?ci patyczków by by?a ona wi?ksza.
Dodał: Riddick


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuk&g (2012-03-12 20:18:41)
dobry 10\10
Brak avaturululaszekiszymonek (2012-02-07 09:55:45)
dobrze wyt?umaczone 10/10
Brak avaturuMatikk (2011-11-28 20:36:38)
ja te? ?rednio kumam wi?c proponuje FILMIK
LolfaceLolface (2011-03-03 21:59:00)
nie zbyt kumam, ale 7/10:D

1 2 dalej