Fingerboard:: EXTREME.ORG.PL

Nowe deski od homewooda: Link1, Link2.
0
2013-04-10 21:13:41
Dodał: PaVloNowa, bardzo ciekawa miejscówka od firmy Icon. LINK
0
2013-04-09 20:32:53
Dodał: PaVloYellowood wprowadza du?o nowo?ci na rynek, a mianowicie Walltip. A pod tym LINKIEM mo?emy obejrze? krótki film maj?cy na celu prezentacj? miejscówki.
0
2013-04-02 22:35:00
Dodał: PaVloFirma Yellowood mia?a dobry pomys? i stworzy?a do?? ciekawy przyrz?d do gry w Game of skate na fingerboardzie. Na pewno u?atwi to rozgrywk? a na dodatek ?adnie ozdobi na przyk?ad nasz fingerpark. LINK DO ZDJ?CIA
0
2013-04-02 22:29:11
Dodał: PaVlo


1 2 3 4 5 ... 88 89