Fingerboard:: EXTREME.ORG.PL

Zawody TechDeck Fingerboard CUP 2008 odby?y si? w Pradze. Oto ich wyniki:
1 Adam Lakomy
2 Petr Ptá?ek
3 Dan Musil
4 Petr Kolma?ka
5 Honza Mí?ek
6 Radim ?udrnák
7 Milan Pospí?il
Relacja dost?pna jest tutaj.
0
2008-07-10 21:38:17
Dodał: FilipNowakTak prezentuj? si? wyniki togorocznego FFI Rail Jam 2008:
1. Taylor Rosenbauer
2. Chris Daniels
3. Mike Schneider
Filmy w kolejno?ci od ostatniego do pierwszego mo?na zobaczy? tutaj.
0
2008-07-10 21:27:17
Dodał: FilipNowak


1 2 ... 87 88 89